İş Güvenliği Uzmanını Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?


Az Tehlikeli Sınıf İçin   : Kişi başı en az 6 dakika

       Tehlikeli Sınıf İçin : Kişi başı en az 8 dakika

Çok Tehlikeli Sınıf İçin : Kişi başı en az 12 dakika