MİSYONUMUZ:

Hizmet sunduğumuz iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini “Önce İnsan” faktörünü göz önünde tutarak gerçekleştirmek,

Koruyucu ve önleyici bir anlayışla, güvenli ortamda sağlıklı çalışma ortamını oluşturmak,

İş yerlerinin kaliteli ürün ve hizmet üretmesine katkı sağlamak,

Hizmet sunumu sırasında işveren, yönetici ve çalışan memnuniyetini aynı düzeyde sağlamak

Ve Sürekli kontrol ve denetimlerle hizmet sunulan iş yerlerinde yönetimden alt kademeye kadar bütün çalışanlarda “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü” bilincinin yerleştirilmesi sağlamak

top